MAKELAAR VOOR AAN- EN VERKOOP IN SPANJE

Thuis in Spanje

Wij beperken ons hier tot de kosten en belastingen zoals die gelden voor NIET RESIDENTEN van Spanje.

BELASTINGEN:

U krijgt te maken met diverse belastingen die u als niet resident dient te betalen.

 • Onroerend goed belasting, ofwel impuesto sobre bienes inmeubles, kortweg IBI genoemd.
 • Vermogensbelasting, ofwel impuesto extraordinario sobre el patrimonio. Momenteel bedraagt deze belasting 0%. LAATSTE NIEUWS: De patrimonio wordt weer als belasting geheven, maar alleen voor bezit boven de € 700.000,–.
 • Inkomstenbelasting, ofwel impuesto sobre la renta de las personas fisicas, kortweg IRPF.

Punt 1 betaalt u aan de gemeente, Punten 2 en 3 aan de staat. Omdat punt 1 verschilt per gemeente en punten 2 en 3 afhankelijk zijn van bepaalde factoren is het niet mogelijk om u hier een exact bedrag of percentage te noemen. Als richtlijn kunt u er van uitgaan, dat de drie belastingen samen neerkomen op maximaal 0,5 % van de koopsom per jaar. In feite worden deze belastingen gerelateerd aan de kadastrale waarde van de woning. Rekenvoorbeeld: Heeft u een woning gekocht van € 200.000, dan betaalt u, afhankelijk van de gemeente waar de woning staat, ongeveer € 450,- aan IBI en ongeveer datzelfde bedrag aan beide landelijke belastingen samen.

ANDERE KOSTEN

De locale belastingen: DE TASAS Deze worden opgelegd voor bijv. ophalen van huisvuil, riolering etc. de bedragen zijn doorgaans gering, enkele tientjes per jaar. Kosten voor de vereniging van eigenaren Bezit u een appartement of een woning die binnen een vereniging valt (denk bijvoorbeeld aan een aantal woningen met een gemeenschappelijk zwembad) dan zullen er gemeenschappelijke kosten zijn die via de bij de notaris vastgestelde verdeelsleutel voldaan moeten worden. Afhankelijk van de grootte van het complex, de voorzieningen (zwembad, tuin, liften etc.) en de inbegrepen kosten (verzekeringen, voorzieningen voor onderhoud etc.) bedragen deze kosten gemiddeld tussen de € 50,- en € 150,– per maand. Houdt u er rekening mee, dat aan de Costa del Sol het gemiddelde van deze kosten aanmerkelijk hoger is dan aan de andere Costa’s. Gestor Wij raden u aan om voor de afhandeling van deze (en andere) formaliteiten een Spaanse gestor (administratiekantoor) in de hand te nemen. Voor een klein bedrag (€ 100,- tot € 150,- per jaar) regelen zij al dit soort zaken voor u. Let wel, in Spanje ligt het initiatief voor veel zaken bij u, en niet bij de overheid. U moet bijvoorbeeld zelf zorgen dat u op tijd de wegenbelasting betaalt. U krijgt nergens een aanslag of een herinnering voor, het initiatief ligt bij u.

KOSTEN VAN ENERGIE EN WATER

Deze zijn uiteraard geheel afhankelijk van uw verbuik. Het vastrecht voor water en electra bedraagt ongeveer € 30,- per maand. Een gedeelte van het verbruik is hier al bij inbegrepen.

Meer info

Over de jaarlijkse kosten in de regio van uw intresse?


KANTOOR NEDERLAND

  • Kade 42 – Kadegebouw 4
  • 3371 EP Hardinxveld-Giessendam
 •  +31 (0) 184 63 06 44
 •  info@fransmulder.nl

OPENINGSTIJDEN

 • Maandag: 10 uur – 18 uur
 • Dinsdag: 10 uur – 18 uur
 • Woensdag 10 uur – 18 uur
 • Donderdag 10 uur – 18 uur

OVERIGE GEGEVENS

 • KvK: 62130528
 • Algemene voorwaarden
 • Privacy Policy

Compare listings

Vergelijken